Η ΔΕΗ καλεί τους πελάτες της στην επιλογή χρήσης ηλεκτρονικού λογαριασμού.

Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται ο χρόνος και η ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών της επιχείρησης, η εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και η ουσιαστική ενίσχυση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών αειφορίας της.

Παράλληλα αποφάσισε ότι οι έγχαρτοι λογαριασμοί θα επιβαρύνονται με 1€, όσο περίπου το κόστος έκδοσης και αποστολής τους, από την 1η Δεκεμβρίου 2018.

 248 total views,  2 views today