Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την βελτίωση του οδικού δικτύου στα νησιά  της και της υποστηριτικής λειτουργίας της προς του Δήμους των μικρών νησιών, ανταποκρινόμενη στην αναγκαιότητα αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Τήλου, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε τις αποφάσεις διενέργειας, από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου,  δύο νέων ανοιχτών διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων των έργων  «Συντήρηση οδικού αξονα προς Λεθρά, Λιβαδίων Τήλου», συνολικού προϋπολογισμού 500.000, 00 ευρώ και “Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού από Επαρχιακή Οδό Λιβαδίων – Αγ. Αντώνιο έως οικισμό Μικρό Χωριό Νήσου Τήλου”, συνολικού προϋπολογισμού 618.760,00 ευρώ.

Ειδικότερα, για το έργο «Συντήρηση οδικού αξονα προς Λεθρά, Λιβαδίων Τήλου», ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 8 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00 πμ, στη  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Ιερού Λόχου 4, στη Ρόδο. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00 πμ.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Για το έργο “Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού από Επαρχιακή Οδό Λιβαδίων – Αγ. Αντώνιο έως οικισμό Μικρό Χωριό Νήσου Τήλου”, ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί επίσης την Τετάρτη, 8 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00πμ, στη  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Ιερού Λόχου 4, στη Ρόδο. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00 πμ.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι προσφοράς των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Φορέας κατασκευής  των έργων είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου  και χρηματοδοτούνται  από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Περιλαμβάνονται  στον συνολικό προγραμματισμό της Περιφερειακής αρχής, για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των μικρών νησιών, με σκοπό  την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, τομέα όπου η Περιφερειακή Αρχή δίνει ιδιαίτερη έμφαση, για την καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη διάχυση της τουριστικής κίνησης, με συνεχή διάθεση μεγάλου μέρους των διαθέσιμων πόρων, ταυτόχρονα με την διαρκή αναζήτηση νέων χρηματοδοτικών πηγών.

 580 total views,  2 views today