Ακυρώθηκε η εκλογή προέδρου στο δήμο Καρπάθου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί νέα συνεδρίαση την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου για την ανάδειξη προέδρου.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καρπάθου, στην αίθουσα Κωνσταντίνος Λειβαδιώτης, την 22α Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 πμ , ώστε να διεξαχθεί η εκλογή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στo άρθρo 66 παρ 8 εδ. α’ του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 73 του ν. 4555/2018.