“Ανάκληση διάθεσης ακινήτου για την καταγραφή και ταυτοποίηση προσφύγων και μεταναστών στην Κω”

171

Την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 υπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η απόφαση ανάκλησης διάθεσης ακινήτου εμβαδού 19.725 τ.μ. και συγκεκριμένα το αριθμ. 601 ακίνητο του αγροκτήματος Λινοποτίου Κω, για εγκατάσταση κέντρου καταγραφής και ταυτοποίησης προσφύγων και μεταναστών στη νήσο Κω.

Η ανωτέρω απόφαση ανάκλησης έγινε κατόπιν σχετικού εγγράφου του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και δεδομένου ότι ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε το ως άνω ακίνητο για το σκοπό αυτό.

Σημειωτέον ότι ο συγκεκριμένος χώρος συγκαταλέγεται ανάμεσα σε αυτούς που θα επιλεγούν για το νέο νοσοκομείο. Θα έχουμε νεώτερα σύντομα, δήλωσε ο Ηλίας Καματερός.