Υπάρχουν ακόμη κενές θέσεις στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ρόδου. Αυτό προκύπτει όπως δήλωσε στο Skyrodos.gr o αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Κορωναίος μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων.

Συγκεκριμένα έχουν καλυφθεί 553 θέσεις  και μένουν περίπου 262 κενά προς κάλυψη.

Πέρσι είχαν καλυφθεί 800 θέσεις .

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Γνωστοποιείται ότι την Τρίτη  13.8.2019 αναρτήθηκαν στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου Ρόδου, οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων ενδιαφερομένων για την εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2019-2020, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθ. 2/22842/6-05-2019 (ΑΔΑ:67ΧΙΩ1Ρ-ΞΨΦ) δημόσια πρόσκληση του Αντιδημάρχου Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ρόδου.

Οι προσωρινοί πίνακες καταρτίστηκαν από την αρμόδια τριμελή Ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ.595/2019 (ΑΔΑ: ΨΝ9ΣΩ1Ρ-ΘΟΝ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και οι εργασίες αυτής έγιναν με αυτοματοποιημένο διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μοριοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια για την υποχρεωτική μοριοδότηση των αιτήσεων και την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών με σειρά προτεραιότητας βάσει των συνολικών μορίων.

ι ενδιαφερόμενοι γονείς –κηδεμόνες, έχουν την δυνατότητα να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ρόδου http://www.rhodes.gr και στο αντίστοιχο δελτίο τύπου της υπηρεσίας, με την χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά το στάδιο υποβολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (679/2016) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων, μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία αφού πρωτοκολληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των πινάκων αυτών.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων και την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων μοριοδότησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου ύστερα από την έγκριση τους με τη λήψη σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Μ.Κ.Ε. θα ακολουθήσει η διαδικασία ενεργοποίησης της εγγραφής επιλεγέντων για φιλοξενία παιδιών στις δομές προσχολικής αγωγής του Δήμου Ρόδου.