Ανανέωση:

792Απίστευτο και όμως αληθινό! Τα πολυδιαφημισμένα περί αμέμπτου και σοβαρότητας, πήγαν ξαφνικά στον κάλαθο των αχρήστων και ξαφνικά με μια κίνηση που δεν αιτιολογήθηκε, ο δήμαρχος της Ρόδου ζητά να αντικατασταθείη επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης του έργου των φωτιστικών led!

Διαβάστε την πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και βγάλτε μόνοι συμπέρασμα για τον τρόπο που αποφασίστηκε να καλυφθεί το δημόσιο συμφέρον, για το οποίο οι πολίτες δεν έχουν αντιληφθεί τι υπονοεί και τι εννοεί η δημοτική αρχή!

Σας καλούμε να αποφασίσετε την  20η του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη, σύμφωνα με τα άρθρα: 77 του Ν.4555/2018, 184 του Ν.4635/2019, την παραγρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), την με αρ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τον Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’76/03-04-2020) περί κύρωσης των πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού, με την δια περιφοράς διαδικασία έκτακτης συνεδρίασης η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την αποστολή κατάστασης ψηφοφορίας των θεμάτων, με ώρα έναρξης 13:00 και λήξης 15:00, την λήψη απόφασης των θεμάτων που ακολουθούν:

  1. Διαπίστωση ακυρότητας του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ IV από 14-5-2020 της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Σύμβασης με α.π. 2/1376/11-01-2019 “Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές SMART CITIES με Εξοικονόμηση  Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου ”  και του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ V από 14-5-2020  της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Σύμβασης με α.π. 2/6933/07-02-2019 “Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στο έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές SMART CITIES με Εξοικονόμηση  Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου.
  1. Αντικατάσταση των μελών – τακτικών και αναπληρωματικών – της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης των ΣΠΥ με  α.π. 2/1376/11-01-2019 και με α.π. 2/6933/07-02-2019 για επιτακτικούς λόγους προστασίας δημοσίου συμφέροντος.

Και τα δύο παραπάνω θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα για επιτακτικούς λόγους προστασίας δημοσίου συμφέροντος.

   Σημείωση:

  1. Παρακαλούμε τα μέλη να μας ενημερώσουν έγκαιρα σε περίπτωση ενδεχόμενης διαφωνίας, με την δια περιφοράς διαδικασία, λήψης των αποφάσεων.
  2. Η εισήγηση του θέματος έχει σταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη.
  3. Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 2,632 total views,  4 views today