Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την βελτίωση του οδικού δικτύου στα νησιά  της και της υποστηριτικής λειτουργίας της προς του Δήμους των μικρών νησιών,  ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την απόφαση διενέργειας, από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου  “Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού από όρια οικισμού Χάλκης έως” Λιμανάκι Κάνια”, συνολικού προϋπολογισμού 246.760,00 ευρώ.

Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 8 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00 πμ (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών), στη  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Ιερού Λόχου 4, στη Ρόδο. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00 πμ.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι προσφοράς των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Φορέας κατασκευής  του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου  και χρηματοδοτείται   από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Περιλαμβάνεται  στον συνολικό προγραμματισμό της Περιφέρειας, για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των μικρών νησιών, με σκοπό  την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, τομέα όπου η Περιφερειακή Αρχή δίνει ιδιαίτερη έμφαση, για την καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη διάχυση της τουριστικής κίνησης, με συνεχή διάθεση μεγάλου μέρους των διαθέσιμων πόρων.

 398 total views,  2 views today