Ο Δήμος Σύμης προχώρησε στην υπογραφή των πρώτων προγραμματικών συμβάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση μελετών για τη συμμετοχή στα κάτωθι προγράμματα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»:

  1. Πρόσκληση «ΑΤ12» (ΑΔΑ: 6ΦΘ94ΜΤΛ6-ΘΝ3) στον άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του προγράμματος «Ανάπτυξη και Αλληλεγγύη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
  2. Πρόσκληση «ΑΤ04» (ΑΔΑ: ΩΩ1Λ46ΜΤΛ6-Ρ76) στον άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του προγράμματος «Ανάπτυξη και Αλληλεγγύη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
  3. Πρόσκληση «ΑΤ08» (ΑΔΑ: 6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4) στον άξονα προτεραιότητας «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» του προγράμματος «Ανάπτυξη και Αλληλεγγύη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

 

Ο Δήμαρχος

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας

 

 772 total views,  2 views today