Ανανέωση:

Kόντρες έχει δημιουργήσει τελικά μεταξύ των υπαλλήλων του Δήμου  η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ωστόσο  η απόφαση φαίνεται ότι δεν ικανοποιεί, το σύνολο των πτυχιούχων τεχνολογικής κυρίως εκπαίδευσης  και των ΔΕ που εκτιμούν ότι με τις αλλαγές αδικούνται.

Χαρακτηριστικό είναι πως την εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής που χρειάστηκε να συνεδριάσει δύο φορές  για να καταλήξει σε συμπεράσματα , με αφορμή και τις γκρίνιες υπαλλήλων και μηχανικών,  δεν την ψήφισαν ακόμη και μέλη της πλειοψηφίας.

Σύμφωνα με την απόφαση σε 15 από 20 Διευθύνσεις του Δήμου Ρόδου, η επιλογή προϊσταμένων θα γίνεται με προβάδισμα των ΠΕ των εχόντων δηλαδή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.  Στην προκειμένη περίπτωση  οι ΤΕ και ΔΕ θα πρέπει να αναμένουν πολύ για την αναβάθμιση τους.

Στις υπόλοιπες  πέντε διευθύνσεις η επιλογή,  θα γίνεται χωρίς προβάδισμα δηλαδή θα είναι εφικτό να επιλέγονται υπάλληλοι ΤΕ ή ΔΕ αν έχουν την εμπειρία και τις ικανότητες για τις θέσεις διευθυντών και προϊσταμένων.

Το αντίθετο όμως  θα συμβαίνει στα 100 τμήματα του Δήμου . Σε αυτή την περίπτωση αποφασίστηκε σε 75 τμήματα να γίνεται η επιλογή  χωρίς προβάδισμα των εχόντων πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Στα υπόλοιπα 25 η επιλογή θα γίνεται με προβάδισμα των ΠΕ.

Ομόφωνα όμως τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ενέκριναν την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και την ένταξη της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι» στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου.

 6 total views,  2 views today