Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη οι δημαιρεσίες στο Δήμο Ρόδου

390

Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθούν οι δημαιρεσίες στο Δήμο Ρόδου την Κυριακή 9 Ιανουαρίου και ώρα 12:30 . Θα πραγματοποιηθεί όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση η Ειδική Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου για την εκλογή του προεδρείου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αυτό αποφασίστηκε για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, καθώς η κατάσταση στη περιοχή μας με την διάδοση του κορονοϊού γίνεται πλέον εξαιρετικά δύσκολη.

Η σχετική πρόσκληση έχει σταλεί ήδη από τη δημοτική αρχή στα  μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

Όπως διευκρινίστηκε στη δια ζώσης διαδικασία, θα λάβουν μέρος ορισμένα μέλη από κάθε παράταξη του δημοτικού συμβουλίου

Τα μέλη του  Δημοτικού Συμβουλίου που θα έχουν φυσική παρουσία θα συμμετέχουν αρχικά με ηλεκτρονικά μέσα και καλούνται να προσέλθουν σταδιακά στην αίθουσα συνεδριάσεων για την ψηφοφορία.

Οι ψηφοφορίες για την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου θα γίνουν από  τη 13:00 εως τις 14:00

Οι ψηφοφορίες για την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθούν από τις  14:30 έως τις 15:30.