Η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων κινήθηκε , από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, σε βάρος τριών (03) επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

Συγκεκριμένα, μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν τα στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, διαπιστώθηκε η μη ορθή συμπλήρωση όρων στα ναυλοσύμφωνα των σκαφών ”ΟΣΤΡΙΑ” Ν.Ραφήνας 27, ”ΜΑΓΓΕΛΑΝΟΣ” Ν.Ρόδου 285, ”ΟΝΕΙΡΟ Ι” Ν.Ρόδου 272, ενώ στα Voucher που είχαν εκδοθεί, δεν προέκυπτε η διενέργεια οργανωμένου ταξιδίου.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 4256/2014, όπως  ισχύει.