Δράσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

306

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ  την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, διοργανώνει  ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση  με θέμα: Παρουσίαση των Δράσεων«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»και«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας».

Η ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  13 Φεβρουαρίου και ώρα  17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του ΕΒΕΔ.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι το ακόλουθο:


5.00 – 5.15μ.μ.: Προσέλευση

5.15 – 5.30 μ.μ.: Χαιρετισμός

– Ιωάννης Πάππου, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου

5.30 – 6.00μ.μ.: Παρουσίαση της Δράσης«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

– κ. Λιακόπουλος Χριστόφορος, Στέλεχος ΕΛΑΝΕΤ

6.00 – 6.30 μ.μ.: Παρουσίαση της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»

– κα. Γώγολου Μαρία, Στέλεχος ΕΛΑΝΕΤ

6.30 – 7.30 μ.μ.: Ερωτήσεις – Απαντήσεις