Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ  την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, διοργανώνει  ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση  με θέμα: Παρουσίαση των Δράσεων«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»και«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας».

Η ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  13 Φεβρουαρίου και ώρα  17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του ΕΒΕΔ.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι το ακόλουθο:

5.00 – 5.15μ.μ.: Προσέλευση

5.15 – 5.30 μ.μ.: Χαιρετισμός

– Ιωάννης Πάππου, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου

5.30 – 6.00μ.μ.: Παρουσίαση της Δράσης«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

– κ. Λιακόπουλος Χριστόφορος, Στέλεχος ΕΛΑΝΕΤ

6.00 – 6.30 μ.μ.: Παρουσίαση της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»

– κα. Γώγολου Μαρία, Στέλεχος ΕΛΑΝΕΤ

6.30 – 7.30 μ.μ.: Ερωτήσεις – Απαντήσεις