Εκλογές Δικαστικών Υπαλλήλων την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου

576

Εκλογές για την ανάδειξη νέων συνδικαλιστικών οργάνων θα πραγματοποιήσουν αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Ρόδου.

Σύμφωνα με τις υποψηφιότητες που κατατέθηκαν υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι : Σταματία Ζανετούλη, Ιωάννης Καρανικόλας, Βαλασία Κουμπιούθ, Γεώργιος Λαουδίκος, Ειρήνη Μαλανδράκη, Δικαία Μάρκογλου και Μιχάλης Φραγκίνης.

Για την εξελεγκτική Επιτροπή υποψήφιοι θα είναι η Αγγελική Κατσαντώνη, η Αγγελική Λιμπέρη και η Δήμητρα Παπαγεωργίου.


Για την Ο.Δ.Τ.Ε. υποψήφιοι για μια θέση θα είναι ο Γεώργιος Λαουδίκος, η Δικαία Μαρκόγλου και ο Μιχάλης Φραγκίνης

Και τέλος για την ΑΔΕΔΥ  υποψήφιος θα είναι ο Μιχάλης Φραγκίνης.