Την Κυριακή 19 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε, με ιδιαίτερη επιτυχία, η 4η ορεινή πεζοπορία Ανάβασης – Κατάβασης Ατταβύρου, με τη σημαντική συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ισιδώρου, την αρωγή της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ισιδώρου και τη στήριξη του τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γεννιάς της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου.

Στο ημερολόγιο που τηρήθηκε πριν από την ώρα εκκίνησης (09:15 π.μ.) της ανάβασης, ενεγράφησαν πλέον των εκατόν πενήντα (150) ορεινών πεζοπόρων, οι οποίοι πέρασαν από τα περίπτερα της αφετηρίας και ανέβηκαν στην κορυφή του Αταβύρου (υψόμετρο 1.215 μέτρων – 16,5 χλμ. περίπου συνολικής διαδρομής – 5 ωρών διάρκειας), ενώ η συντριπτική πλειοψηφία από αυτούς ολοκλήρωσαν με επιτυχία και την κατάβαση του ορεινού μονοπατιού.

Εκατοντάδες επιπλέον υπήρξαν οι επισκέπτες της περιοχής που δεν είχαν την δυνατότητα να λάβουν μέρος στην ανάβαση-κατάβαση του Αταβύρου, λόγω της αυξημένης δυσκολίας της, αλλά συμμετείχαν σε άλλες κοινωνικές δράσεις της Τοπικής Κοινότητας.

Με την συμβολή εμπεριστατωμένων κειμένων από τον επίσημο ιστότοπο του αρχαιολόγου Δρ. Τριανταφυλλίδη Π. (http://pavlostriantafyllidis.blogspot.gr/), τα οποία διανεμήθηκαν στους πεζοπόρους και αφορούσαν τη σχετική αρχαιολογική έρευνα του ιδίου στο παρροδιακό Ιερό του Αταβυρίου Διός, έλαβε χώρα περιήγηση των συμμετεχόντων στο σημείο (κορυφή Αταβύρου).