Η 3η συνάντηση της Επιτροπής Εποπτείας του έργου «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ (ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου)», πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ρόδο, στις 14-15 Μαρτίου.

Στόχος του έργου αποτελεί η υλοποίηση ώριμων πιλοτικών έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε εμβληματικά δημοτικά κτίρια και η ανάπτυξη μίας κοινής διασυνοριακής προσέγγισης για την προτυποποίηση της συλλογής δεδομένων, του σχεδιασμού έργων και της παρακολούθησης δημοτικών έργων ΕΞΕ στο διασυνοριακό τόξο Ελλάδας – Κύπρου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Δικαιούχων του Έργου από το Δήμο Ρόδου, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) της Κύπρου, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ), το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ) καθώς το Δήμο Χερσονήσου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο πλάνο εργασίας του έργου, καθώς και στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραδοτέων. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η εξέλιξη υλοποίησης των επιδεικτικών έργων που υλοποιούνται στους έξι συμμετέχοντες Δήμους (Ρόδου, Χερσονήσου, Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Γερίου, Πάνω Πολεμιδιών).

Για τον Δήμο Ρόδου τα στελέχη της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων παρουσίασαν την πορεία των εργασιών στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ενημερώνοντας πως η υλοποίηση του έργου θα έχει ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2019. Παράλληλα παρουσιάστηκε η εξέλιξη της κοινής προσέγγισης για την ΕΞΕ στα δημοτικά κτίρια Ελλάδας – Κύπρου, στοιχεία της οποίας βρίσκονται ήδη στη διαδικτυακή πλατφόρμα www.e-synergein.eu.

Να σημειωθεί πως το έργο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

 610 total views,  2 views today