Ανανέωση:

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΜέΡΑ25 Δωδ/σου δίνοντας βαρύτητα στα θέματα κοινωνικής πρόνοιας,μετά από έναν κύκλο επαφών και  την επίσκεψη του συντονιστή Δωδ/σου κ.Αθανάσιου Μπαράκα στις προνοιακές δομές του νησιού μας αφού καταγράφηκαν οι βασικότερες ελλείψεις σε συνεργασία με την κοινοβουλευτική μας ομάδα κατατέθηκε σχετική ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό με θέμα: Ενίσχυση Δομών Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Παρακάτω σας επισυνάπτουμε την σχετική ερώτηση

Το κείμενο της ερώτησης προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι το ακόλουθο:

Πληροφορούμαστε  ότι στις Δομές Κέντρων Κοινωνικής  Πρόνοιας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  υπάρχουν σημαντικά προβλήματα  υποστελέχωσης που επηρεάζουν  τη λειτουργία τους.

Πιο συγκεκριμένα επίκειται να προκύψουν  62 εργασιακά κενά διαφόρων ειδικοτήτων στο διάστημα  των επομένων πέντε μηνών  από λήξεως  προγραμμάτων απασχόλησης  και συνταξιοδοτήσεις  μονίμου προσωπικού  ενώ υπάρχουν και 38 πάγια  εργασιακά κενά  που δεν έχουν καλυφθεί  από κανένα πρόγραμμα απασχόλησης .

Χαρακτηριστικό παράδειγμα  είναι η μεγάλη έλλειψη νοσηλευτών  στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου . ¨Όταν προκηρύχθηκε  το Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης  των 5.500 ανέργων πτυχιούχων  από 22 έως 29 ετών  του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε κενές θέσεις που υπήρχαν ήταν 86 διαφόρων ειδικοτήτων

Επίσης στις δομές  του Κέντρου Προστασίας Παιδιού  στη Ρόδο και του Κέντρου Προστασίας των ΑΜΕΑ  στην περιοχή των Κολυμπίων  Ρόδου τα κτήρια και οι εσωτερικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτά  έχουν φθάσει  σε πολύ επικίνδυνο σημείο για τη σωματική  και ψυχική υγεία των τροφίμων και των εργαζομένων.

Ερωτάται ο Υπουργός:

 α) Ποιες πολιτικές  προτίθεται  να ακολουθήσει  για να ενισχύσει οικονομικά  και υλικοτεχνικά  τις Δομές Κέντρων Κοινωνικής  Πρόνοιας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου;

β) Με ποιους τρόπους προτίθεται να καλύψει τα 62 εργασιακά κενά διαφόρων ειδικοτήτων που επίκειται να προκύψουν  στο διάστημα των  επόμενων πέντε μηνών ( από λήξεις και τα 38  πάγια εργασιακά κενά που δεν έχουν καλυφθεί από κανένα πρόγραμμα απασχόλησης.

γ) Τι προτίθεται να  κάνει  με τους εργαζόμενους από το Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης των 5.500 ανέργων πτυχιούχων από 22 έως 29 ετών  του ΟΑΕΔ που καλύπτουν  για την ώρα ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού  του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας  Νοτίου Αιγαίου.

 

 38 total views,  2 views today