Από τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., ανακοινώθηκε η δραστηριότητα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) κατά το έτος 2018.

Ειδικότερα, το έτος 2018 ο Ναυτικός Τομέας του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Ν.Τ.) επιλήφθηκε σε 1.529 περιστατικά με 37.314 εμπλεκόμενα άτομα εντός της Ελληνικής περιοχής έρευνας & διάσωσης (SRR) και σε 201 περιστατικά εκτός περιοχής FIR που αφορούσαν 5.243 άτομα, στα οποία ήταν το πρώτο κέντρο που έλαβε το συναγερμό κινδύνου.

Από τα 1.730 συνολικά περιστατικά που διαχειρίστηκε το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., τα οποία αφορούσαν παροχή συνδρομής σε 42.557 άτομα, τα 604 περιστατικά (ποσοστό 34,91%) αφορούσαν 24.086 παράτυπα εισερχόμενα πρόσωπα (ποσοστό 56,60%).

Το ΕΚΣΕΔ/Ν.Τ. σε βάθος 5ετίας συντονίζει και όπου απαιτείται, διευθύνει κατά μέσο όρο 2.091 περιστατικά εντός της Ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης (SRR) και 411 συμβάντα εκτός SRR, ενώ παρέχει κατά μέσο όρο βοήθεια σε 63.505 άτομα περίπου, ετησίως.

Επιπρόσθετα, με μέριμνα του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Ν.Τ. παρασχέθηκε συνδρομή σε 108 άτομα τα οποία ασθένησαν ή τραυματίσθηκαν εν πλω, εκ των οποίων τα 7 μεταφέρθηκαν με εναέρια μέσα.

Τέλος, το έτος 2018 το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης/Αεροπορικός Τομέας (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Α.Τ.) είχε συμμετοχή σε 81 περιστατικά πραγματοποιώντας 147 εξόδους με 241,2 ώρες πτήσης συνολικά.

 606 total views,  2 views today