Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Καρπάθου μέχρι και 30-11-2020, στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Οι πολίτες μπορούν να ζητούν την εξυπηρέτησή τους ηλεκτρονικά και να λαμβάνουν με τον ίδιο τρόπο τα αιτούμενα έγγραφα.
Με αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών θα εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.
Συνιστάται σε όλους τους πολίτες η χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας.
Λειτουργία ΚΕΠ -. Η προσέλευση των πολιτών στο ΚΕΠ του Δ. Καρπάθου θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής προ συνεννόησης-ραντεβού, ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις τους και ο συνωστισμός και να διεκπεραιώνονται χωρίς καθυστερήσεις και αναμονές τα αναγκαία αιτήματα των πολιτών.
Τηλέφωνα επικοινωνίας ΚΕΠ Δήμου Καρπάθου: 22453 60152, 22450 29002, 22453 60129.
6.- Σε περίπτωση έκδοσης νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για λήψη μέτρων και πέραν της 30-11-2020, η ισχύς της παρούσας θα παραταθεί εκ νέου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
1. Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Καρπάθου:
Προϊστάμενος: Γεώργιος Ασλανίδης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2245-3-60106 e-mail: tam_dkarp@yahoo.gr.
2. ΚΕΠ -Προϊσταμένη: Αικατερίνη Ρουσσάκη, τηλέφωνα επικοινωνίας 22453- 60152, 22450- 29002, 22453- 60129.
Τεχνική Υπηρεσία:
Προϊστάμενος: Δημήτριος Γεργατσούλης, τηλέφωνα επικοινωνίας 2245-3-60139, e-mail: teckkarp@yahoo.gr.
3. Τμήμα Περιβάλλοντος:
Προϊστάμενος: Ιωάννης Σακελλιάδης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2245-0-23822, e-mail: dimosaok.perivallon@gmail.com
4. Γραφείο Προσωπικού:
Προϊσταμένη: Ειρήνη Κανάκη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2245-3-60127, e-mail: olympos2@gmail.com.
5. Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης:
Προϊστάμενος: Ιωάννης Λαχανάς, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2245-3-60158, e-mail: lahanasj@gmail.com.
6. Υπηρεσία Ύδρευσης: Κάριν Λαχανά –Ευδοξία Μαντινάου – τηλ. επικοινωνίας: 22453-60159.

 943 total views,  2 views today