Ηλεκτρονικά θα καταθέσουν φέτος οι εκπαιδευτικοί  τις αιτήσεις μετάθεσης όπως προκύπτει από τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας , ενώ η προθεσμία έως 22-11-2021 και ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις θα γίνουν μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), για τις παρακάτω κατηγορίες μεταθέσεων:

  • γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης
  • σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.
  • στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
  • στα Μειονοτικά Σχολεία

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες μεταθέσεις για τις οποίες η αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ.50/1996, υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά τον χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ, καθώς και οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης εντός ΠΥΣΠΕ, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Πηγή : Εthnos.gr

 84 total views,  2 views today