Στα πλαίσια αρμοδιοτήτων του ο Αντιδήμαρχος Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη, ΚΕΠ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννης Δ. Καμπούρης, σε συνεργασία με τη Δ/νση Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών και τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, πρότεινε την υλοποίηση Ηλεκτρονικού Προγράμματος Διαχείρισης της αποθήκης του ηλεκτρολογικού υλικού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, η οποία εγκαταστάθηκε εντός τριών ημερών και τέθηκε σε λειτουργία με σκοπό την παρακολούθηση των καθημερινών εισροών και εκροών αυτού.

Ενδεικτικά οι δυνατότητες της εφαρμογής περιλαμβάνουν διαχείριση ειδών/υλικών και ανταλλακτικών, καταγραφή της ελάχιστης ποσότητας ανά είδος, καθώς και εισαγωγές και εξαγωγές από την αποθήκη

 216 total views,  2 views today