Σε… αναμμένα κάρβουνα κάθεται η αγορά και όσον αφορά στις ρυθμίσεις για τις επιταγές.

Το «πάγωμα» των 75 ημερών για τις επιταγές Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου, καθώς και η παράταση κατά 45 ημέρες του «πάγου» στις επιταγές Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου, έγιναν δεκτά με ανακούφιση από την αγορά, ωστόσο έχει αναπτυχθεί έντονος προβληματισμός και για την τύχη των κομιστών αυτών των επιταγών, οι οποίοι κατά κανόνα είναι προμηθευτές.

Η πρόταση, που κατέθεσε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, Κ. Μίχαλος, για εξόφληση του 80% αυτών των επιταγών από τις τράπεζες, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, δεν φαίνεται να «περπατάει», όχι μόνο γιατί πρόκειται για συναλλαγές/επιταγές υψηλού ρίσκου αλλά και γιατί δεν μπορεί νομικά να στηριχθεί μια διαδικασία- όπως η μεταχρονολογημένη επιταγή- η οποία μπορεί να αποτελεί τον κανόνα στην αγορά, αλλά δεν καλύπτεται από το ισχύον εμπορικό δίκαιο.

Από το υπουργείο Οικονομικών τονίζουν ότι η διάταξη που κατατίθεται στη Βουλή καλύπτει επαρκώς και τους κομιστές των επιταγών και μάλιστα με δύο τρόπους:

(α) εάν έχουν στην κατοχή τους επιταγές που υπερβαίνουν το 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε θα δικαιούνται παράταση μέχρι 31 Μαίου της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών από ΦΠΑ οι οποίες έληξαν ή λήγουν τον Ιανουάριο καθώς και παράταση της προθεσμίας καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί με καταληκτική ημερομηνία καταβολής από τις 31 Ιανουαρίου ως το τέλος του Φεβρουαρίου

(β) εάν έχουν στην κατοχή τους επιταγές που υπερβαίνουν το 50% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε, για τις επιταγές που οι ίδιοι οφείλουν, δεν εγγράφονται στον «Τειρεσία», εφόσον τις εξοφλήσουν εντός 75 ημερών.

 678 total views,  2 views today