Η προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων Ρόδου είναι ένα από τα θέματα που θα απασχολήσουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη 26 Φεβρουαρίου  και ώρα 12:00 .

Αναλυτικά στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν περιληφθεί τα ακόλουθα θέματα:

1.Έγκριση  του  πρακτικού ΙΙ της επιτροπής του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης προμηθειών με αντικείμενο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων Ρόδου» 

2.Έγκριση της μελέτης, τρόπου δημοπράτησης, σύστασης επιτροπής διαγωνισμού και          διάθεση πίστωσης της «Προμήθειας πνευματικών προσκρουστήρων στα λιμάνια δικαιοδοσίας Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.» προϋπολογισμού 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

 474 total views,  2 views today