ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΣΟΥ ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ

Μετονομασίες οδών και πλατειών της πόλης της Ρόδου εισηγήθηκε και αποφάσισε η ειδική επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε τελευταία συνεδρίαση.

Πλατεία Τάσου Καραμάριου

Μεταξύ των αποφάσεων είναι η ονομασία της πλατείας και πάρκου δίπλα στο Εθνικό θέατρο – ακριβώς στην αρχή της οδού Ιωάννου Καζούλλη – σε πλατεία Τάσου Καραμάριου, του βουλευτή Δωδεκανήσου που επι χρόνια αγωνίστηκε για τα τοπικά μας ζητήματα.

ΟΔΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΙΩΤΑΚΗ

Η οδός Γιώργου Χιωτάκη

Το τμήμα της οδού Αμερικής από την Λαμπράκη ως την Γαλλίας μετονομάζεται σε Γιώργου Χιωτάκη προς τιμή του βουλευτή Δωδεκανήσου που για πολλά χρόνια είχε το πολιτικό και το δικηγορικό γραφείο στην οδό αυτή.

Η πλατεία Γιώργου Μαρτίνη

Ακόμη η πλατεία Αίγλης στο Καρακόνερο που είναι η καρδιά του Συνεταιρισμού Χαλκητών της Ρόδου μετονομάζεται σε Γιώργου Μαρτίνη, προς τιμή του τελευταίου προέδρου του Συνεταιρισμού, δημοσιογράφου και συγγραφέα.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΤΙΝΗ