Την αύξηση του ορίου ανοχής για την περιεκτικότητα σε τευραυδροκανναβινόλη (κάνναβη) ζητούν οι Βουλευτές Δωδεκανήσου Ηλίας Καματερός και Λάρισας Νίκος Παπαδόπουλος, με τροπολογία που κατέθεσαν στην Βουλή.

Οι δυο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν την αύξηση του ορίου ανοχής στην βιομηχανική κάνναβη από 0,2% που είναι σήμερα στο 0,6%.

Συγκεκριμένα με την τροπολογία – προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» ζητείτε αλλαγή ορίου ανοχής για την περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη της συγκομιζόμενης βιομηχανικής κάνναβης.

Παρακάτω το πλήρες κείμενο της Αιτιολογικής έκθεσης και η τροπολογία
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο εδάφιο στ’ της παρ.3 του αρ.1 του ν.4139/2013 προβλέπεται όριο ανοχής από 0,2% έως 0,3% για την περίπτωση του ελέγχου της περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη της συγκομιζόμενης βιομηχανικής κάνναβης. Δεδομένου ότι πολύ συχνά, οι εγκεκριμένοι καλλιεργητές βιομηχανικής κάνναβης σεβόμενοι το όριο 0,2% συγκομίζουν βιομηχανική κάνναβη με περιεκτικότητα μεγαλύτερη του 0,3% τετραϋδροκανναβινόλη (THC), και ότι σε άλλα κράτη της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής ένωσης το όριο ανοχής κυμαίνεται ήδη σε υψηλότερα επίπεδα (π.χ. Ιταλία – 0,6% Ελβετία – 1%) η προτεινόμενη ρύθμιση επιλύει το πρόβλημα των καλλιεργητών και εναρμονίζει το όριο ανοχής με άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Άρθρο …
Το εδάφιο στ’ της παρ.3 του αρ.1 του ν.4139/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν, κατά τον έλεγχο της συγκομιδής εγκεκριμένου καλλιεργητή βιομηχανικής κάνναβης διαπιστώνεται ότι η περιεκτικότητα της καλλιέργειας και των ακατέργαστων προϊόντων της σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) υπερβαίνει το όριο του 0,2%, αλλά δεν επεκτείνεται πέραν του ορίου του 0,6%, ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από αίτηση του Προϊσταμένου της Αρχής που διεξήγαγε τον έλεγχο προς τον κατά τόπον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών»