Ανανέωση:

Νέο σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων των ιδιωτικών κολεγίων και των ξένων πανεπιστημίων καθιερώνει το πολυνομοσχέδιο που προωθεί προς ψήφιση στη Βουλή το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, καταργείται το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων και αντικαθίσταται από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας,

«Κύριος σκοπός του νέου τμήματος είναι η επαλήθευση από τον αρμόδιο φορέα στο κράτος-µέλος καταγωγής του τίτλου, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο προκειμένου η διαδικασία να καταστεί ταχύτερη και πιο ευέλικτη» λέει το υπουργείο.

 82 total views,  2 views today