Κινητικότητα της Πυροσβεστικής για φωτιά στο Λαδικό

208

Κινητικότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για φωτιά στο Λαδικό.  Στην περιοχή έσπευσε  ένα όχημα με το ανάλογο προσωπικό. Το συμβάν ήταν στη διασταύρωση προς το Λαδικό. Η φωτιά είχε ανάψει για την  καύση υπολειμάτων από καλλιέργειες. Ωστόσο χρησιμοποιήθηκε περισσότερη καύσιμη ύλη από όση  έπρεπε ίσως και έβγαινε περισσότερος καπνός. Αυτός ήταν ο λόγος που εκλήθη η Πυροσβεστική.