Κως: Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος

216

Στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων Δήμου Κω μπορούν να απευθύνονται όπως ανακοινώθηκε, οι δικαιούχοι του εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Οι προς εξέταση δικαιούχοι, για να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τις 31.12.2021, να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 15.02.2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η διαδικασία που εφαρμόζεται για τη χορήγηση του ειδικού βοηθήματος περιλαμβάνεται σε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με Αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150 (ΦΕΚ 6302/ Τ.Β΄/29-12-2021), σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.4508/2017(Β΄ 3088).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν καθημερινά στα τηλέφωνα 22420-21502 & 22420-49514, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου Κω, στην οδό Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών 3 – Προέκταση Κανάρη.