Σε μεικτή ειδική συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνέρχεται το δημοτικό συμβούλιο Κω την Παρασκευή  17  Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων  με τα ακόλουθα θέματα  στην ημερήσια διάταξη:

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2022. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
  2. Ψήφιση Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022 του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κω, των Ν.Π.Δ.Δ. και Επιχειρήσεων <ενταγμένων στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης>, (σύνολο Ο.Π.Δ. Δήμου Ν.Π.Δ.Δ. & Επιχειρήσεων). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).

 202 total views,  2 views today