Με αφορμή τις αποκαλύψεις του sky για την απίστευτη σύμβαση με την οποία αναλαμβάνει εταιρεία να μελετά τον τουρισμό, τις εναλλαγές και να κάνει μελέτες στο πλαίσιο της …μηνυματικής, ανακοίνωσε εξέδωσε το Μέρα 25.

Διαβάστε την ανακοίνωση:

Πολλά ερωτηματικά έχει προκαλέσει τελικά ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται, η απόφαση που ελήφθη από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την προβολή της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων και τις συνεργασίες που συνάπτονται με διάφορες εταιρείες.

Μια από τις συνεργασίες είναι και αυτή που  αφορά  εταιρεία  η οποία  θα λάβει ποσό ύψους 23.560 ευρώ, για την προετοιμασία πλάνου υποδοχής των επισκεπτών.

Και είναι απορίας άξιο το γεγονός, ότι στο  πρακτικό της  απόφασης που ελήφθη,  από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 17 Μαρτίου,  αναφέρονται ονομαστικά  όλες οι άλλες εταιρείες, με τις οποίες θα γίνει συνεργασία για την προώθηση και την προβολή των νησιών εκτός από τη συγκεκριμένη.

Ωστόσο η έρευνα  έδειξε πως πρόκειται για εταιρεία παροχής συμβουλών, σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)   υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  στρατηγικής διαχείρισης  και άλλες δραστηριότητες  συναφείς, προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία,  υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ άλλες υπηρεσίες  παροχής επιχειρηματικών συμβουλών , υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθωσης επιχειρήσεων.

Δεν πρόκειται δηλαδή για μια εταιρεία που ασχολείται αμιγώς με την προβολή και την προώθηση προορισμών ή επιχειρήσεων, αλλά το αντικείμενο της  είναι γενικό.

Γιατί λοιπόν επελέγη η συγκεκριμένη εταιρεία για την ετοιμασία του σχετικού πλάνου υποδοχής τουριστών και όχι μια που το αντικείμενο της να αφορά μόνο την τουριστική διαφήμιση ενώ  υπάρχουν αρκετές ;

Γνωρίζουμε πως η συγκεκριμένη εταιρεία έχει συνάψει συνεργασία και με το Δήμο Ηρακλείου για θέμα που αφορά… παιδικές χαρές στα  πλαίσια του αντικειμένου εργασιών της.

Δημιουργούνται όμως χειρότερες  εντυπώσεις, αν διαβάσει κανείς και το περιεχόμενο της σύμβασης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα skyrodos.gr .

Στο σχετικό κείμενο αναφέρεται ότι στα πλαίσια του πλάνου υποδοχής των τουριστών η  εταιρεία θα προβεί στο :

«Σχεδιασμό εργαλείου που θα φιλτράρει την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα και τις βασικές τουριστικές αγορές του προορισμού. Το εργαλείο θα συλλέγει , αναλύει και θα παράγει δεκαπενθήμερες αναφορές , καταγράφοντας σειρά στοιχείων σχετικά με την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα αλλά και στις χώρες των βασικών τουριστικών αγορών των προορισμών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, των μέτρων που λαμβάνονται , των μεταβολών στις ταξιδιωτικές οδηγίες, των μεταβολών των συναισθημάτων και συμπεριφορών (sentimentreport) των τουριστών».

Σε συνάρτηση με το πλάνο προβολής δηλαδή, η εταιρεία έχει τις δυνατότητες και τις συνεργασίες με τους φορείς που πρέπει, για να  παρακολουθεί τα επιδημιολογικά δεδομένα,  στην Ελλάδα και τις βασικές αγορές από τις οποίες αντλούνται τουρίστες;

Η αναφορά όμως περί «μεταβολών των συναισθημάτων και συμπεριφορών των τουριστών» σημαίνει πως ξεκίνησε η προσπάθεια να εμπεδωθεί στην κοινή γνώμη ότι θα εφαρμοσθούν νέα προγράμματα τουρισμού, τύπου του πειράματος με τους Ολλανδούς που δήλωσαν ενθουσιασμένοι και ότι από το Άμστερνταμ είναι  καλύτερα στη Ρόδο,  παρά το γεγονός ότι είναι εσώκλειστοι  σε ένα ξενοδοχείο χωρίς καμία άλλη δυνατότητα πρόσβασης στον προορισμό;

Τι αφορά επίσης το σημείο της ίδιας σύμβασης που αναφέρεται  στον επανασχεδιασμό και εμπλουτισμό του  τουριστικού προϊόντος και των εμπειριών  ;

Θα  «θυμηθούν» δηλαδή τώρα τη σημασία των ειδικών  μορφών τουρισμού που έπρεπε να είχαν στηρίξει  χρόνια πριν;

Θα  « θυμηθούν» τον οικοτουρισμό, τον αγροτουρισμό, τον συνδυασμό του τουρισμού με  τον πολιτισμό, τα ήθη τα έθιμα  και την παράδοση της Ρόδου, που έπρεπε χρόνια πριν να είχαν   καθιερώσει  για να στρώσουν και να λειτουργούν απρόσκοπτα τώρα και να μην είναι επί δεκαετίες η Ρόδος  κολλημένη στο γνωστό μοντέλο ήλιος και θάλασσα που εφαρμόζεται παντού και σε όλους τους ανταγωνιστικούς προορισμούς;

Τις  ειδικές μορφές τουρισμού που δεν θα λειτουργήσουν για δεύτερη χρονιά εξαιτίας της πανδημίας όπως ο γαμήλιος τουρισμός και άλλες  θα τις αφήσουν στην τύχη τους;

Μπορούν να σχεδιαστούν από την αρχή αυτά από μια εταιρεία γενικού αντικειμένου,  μέσα σε μόλις  60 ημέρες  ή απλά δαπανάται δημόσιο χρήμα έτσι  για  στάχτη στα μάτια όχι μόνο των πολιτών αλλά και των ασχολουμένων με τον τουρισμό;

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί και η ευθύνη που έχει η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας , στο περιφερειακό συμβούλιο που  συμμετέχει στην Οικονομική Επιτροπή, ψήφισε θετικά μεν, αλλά πρέπει τώρα, να  ζητήσει ενδελεχή έλεγχο για τα αποτελέσματα που θα έχουν όλες οι συμβάσεις που αναφέρονται στην συγκεκριμένη  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να φανεί  και το αποτέλεσμα που είχαν στον τουρισμό της Δωδεκανήσου  και των Κυκλάδων.

Να γίνει ουσιαστικά ταμείο στο τέλος της σεζόν, για  να δούμε αν εξαιτίας των αποφάσεων που ελήφθησαν και εφαρμόσθηκαν είχαμε αύξηση των τουριστών  από ποιες αγορές και πόσα χρήματα άφησαν στην αγορά κυρίως αυτοί οι επισκέπτες.

Γιατί διαφορετικά θα  έχουμε να κάνουμε με την παροχή  …επιταγών χωρίς αντίκρισμα.

Σε μια  τόσο  κρίσιμη περίοδο τα Δωδεκάνησα και  οι Κυκλάδες χρειάζονται, restartστον τρόπο προβολής και διαφήμισης γιατί η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, αλλά από ανθρώπους που γνωρίζουν όχι μόνο καλά  τον τουρισμό αλλά και τις δυνατότητες  και τις υποδομές που έχει η Ρόδος ξέρουν πώς να την προβάλουν που και με ποιο τρόπο, ώστε  να διαπρέψει στον τουρισμό.

 294 total views,  2 views today