ΜέΡΑ25 Δωδεκανήσου: Στη Βουλή οι καταγγελίες του επικεφαλή της μειοψηφίας του Δήμου Χάλκης

352

Μετά τις καταγγελίες του επικεφαλή της μείζονας μειοψηφίας κ. Μιχαήλ Σταματιάδη για τον τρόπο λειτουργίας της πολυδιαφημιζόμενης ενεργειακής κοινότητας στο νησί της Χάλκης, που είδαν το φως της δημοσιότητας, δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά για τον κλειστό τρόπο λειτουργίας της ενεργειακής κοινότητας. Για τον λόγο αυτό η βουλεύτρια του ΜέΡΑ25 κα Φωτεινή Μπακαδήμα κατέθεσε σχετική ερώτηση προς του Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, ώστε να δοθούν οι απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει ο κ. Σταματιάδης. Παρατίθεται αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης.

Ανακοίνωση αναφορικά με την πρώτη τακτική γενική συνέλευση της ενεργειακής κοινότητας Χάλκης, εξέδωσε ο επικεφαλής της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του νησιού κ Μ. Σταματιάδης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «Οι ενεργειακές κοινότητες, σύμφωνα με τον νόμο του 2018, σκοπό έχουν να γίνουν κτήμα όλων των δημοτών του Δήμου στον οποίο ιδρύονται, ως εταιρείες λαϊκής βάσης, με στόχο τα οποία ευεργετήματα μπορέσουν να έχουν, να μοιράζονται σε όλους τους δημότες ίσα και δημοκρατικά.

Η δημοτική αρχή της Χάλκης, από την αρχή επέλεξε λανθασμένο δρόμο ως προς τη συγκρότηση της ενεργειακής κοινότητας, εγγράφοντας λίγα και επιλεγμένα μέλη, έτσι ώστε χωρίς καμία δημόσια προβολή και πρόσκληση όλων των δημοτών να συμμετάσχουν, με τη γνωστή τακτική μυστικοπάθειας που την χαρακτηρίζει και χωρίς  ενημέρωση, η πρώτη γενική συνέλευση της ενεργειακής κοινότητας Χάλκης είχε μόλις 38 εγγεγραμμένα μέλη!

Το καταστατικό της ενεργειακής κοινότητας Χάλκης προβλέπει ότι μπορούν να εγγραφούν ως μέλη, ή οι δημότες Χάλκης, ή όσοι έχουν ακίνητο στη Χάλκη, το οποίο ηλεκτροδοτείται. Ήδη η γενική συνέλευση των 38, παράλλαξε ως προς το σημείο αυτό, το καταστατικό, ψηφίζοντας ότι μπορούν να εγγραφούν ως μέλη οι δημότες Χάλκης που διαθέτουν ακίνητο στη Χάλκη που ηλεκτροδοτείται, επιτυγχάνοντας έτσι ένα πρώτο περιορισμό των ενδιαφερόμενων μελών.

Οι προθέσεις του δημάρχου και μελών της δημοτικής αρχής, ήταν προς ακόμα μεγαλύτερη συρρίκνωση των μελών, ώστε να περιοριστούν οι εγγραφές σε 150 με 200 μέλη. Προς την κατεύθυνση αυτή, της συρρίκνωσης των μελών της ενεργειακής κοινότητας, κατατείνει και η εξαιρετικά περιοριστική καταληκτική ημερομηνία της 15ης Δεκεμβρίου 2021, που αναφέρεται στο έντυπο που κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες μέλη της δημοτικής αρχής σε επιλεγμένους παραλήπτες, για να εγγραφούν ως μέλη, χωρίς καμία δημόσια αναγγελία και δημόσια πρόσκληση ως όφειλαν.
Τον δεύτερο σημαντικό παράγοντα εσκεμμένης συγκράτησης σε χαμηλό αριθμό των μελών της ενεργειακής κοινότητας Χάλκης αποτελεί ο καθορισμός από τη δημοτική αρχή της πολύ υψηλής αξίας της εταιρικής μερίδας, στα 300€, μία εσκεμμένη επιλογή η οποία δεν επιτρέπει σε μεγάλη μερίδα των δημοτών, να εγγραφούν ως μέλη, αδυνατώντας στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία να διαθέσουν το πολύ υψηλό ποσό των 300€, για μία εταιρική μερίδα της ενεργειακής κοινότητας.

Για την οικονομική ανακούφιση των δημοτών, που πιθανώς να ενδιαφέρονται να εγγραφούν στην ενεργειακή κοινότητα, στη γενική συνέλευση των 38 μελών, καταθέσαμε  πρόταση να αποφασιστεί γενναία μείωση του ζητούμενου ποσού από 300€ σε 30€, η οποία πρόταση, κατόπιν αντίθετης στάσης στελεχών της δημοτικής αρχής, απορρίφθηκε από την πλειοψηφία.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνουν κατανοητά τα παρακάτω.
Ο αριθμός των δημοτών της Χάλκης σήμερα, είναι άνω των 900, τα δε  ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα είναι περί τα 740. Το φωτοβολταϊκό πάρκο της Χάλκης, δωρήθηκε από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και εταιρείες, προκειμένου να εξυπηρετήσει το σύνολο των δημοτών της Χάλκης και όχι μερίδα αυτών, της επιλογής του δημάρχου και της δημοτικής αρχής.

Προς τον σκοπό αυτό, σαφής ήταν και η δήλωση του πρωθυπουργού, ότι αναμένει σύντομα να είναι μέλη της ενεργειακής κοινότητας, όλοι οι δημότες της Χάλκης.

Ο Δήμος Χάλκης, που συμμετέχει στην ενεργειακή κοινότητα κατά 50%, δεν χρησιμοποιεί χρήματα των 38 ή των 150, ή των 200, η οποιασδήποτε άλλης μερίδας δημοτών, αλλά του συνόλου των δημοτών της Χάλκης, προς όφελος των οποίων πρέπει και να ενεργεί.»

Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

 1. Είναι ενήμεροι για τη διαδικασία συγκρότησης της ενεργειακής κοινότητας Χάλκης;
 2. Πώς ακριβώς συγκροτήθηκε αυτή;
 3. Υπήρξε δημόσια προβολή και πρόσκληση όλων των δημοτών να συμμετάσχουν στην ενεργειακή κοινότητα;
 4. Ισχύει πως πρώτη γενική συνέλευση της ενεργειακής κοινότητας Χάλκης είχε μόλις 38 εγγεγραμμένα μέλη;
 5. Αν ναι, για ποιο λόγο συνέβη αυτό; Δεν υπήρξε ενδιαφέρον από άλλους δημότες;
 6. Ισχύει πως κυκλοφορεί έντυπο για να εγγραφή μελών με καταληκτική ημερομηνία την 15η Δεκεμβρίου 2021, χωρίς να έχει υπάρξει καμία δημόσια αναγγελία και δημόσια πρόσκληση;
 7. Αν ναι, ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να υπάρξει δημόσια αναγγελία και πρόσκληση εγγραφής με παράταση και της καταληκτικής ημερομηνίας εγγραφής;
 8. Ισχύει πως το καταστατικό της ενεργειακής κοινότητας Χάλκης προβλέπει ότι μπορούν να εγγραφούν ως μέλη, ή οι δημότες Χάλκης, ή όσοι έχουν ακίνητο στη Χάλκη, το οποίο ηλεκτροδοτείται;
 9. Ισχύει πως η γενική συνέλευση των 38 μελών, παράλλαξε ως προς το σημείο αυτό, το καταστατικό, ψηφίζοντας ότι μπορούν να εγγραφούν ως μέλη οι δημότες Χάλκης που διαθέτουν ακίνητο στη Χάλκη που ηλεκτροδοτείται, επιτυγχάνοντας έτσι ένα πρώτο περιορισμό των ενδιαφερόμενων μελών;
 10. Αν ναι, για ποιο λόγο έγινε αυτή η αλλαγή στο καταστατικό και ποιοι την ψήφισαν;
 11. Για ποιο λόγο επιλέχθηκε από τη δημοτική αρχή ο καθορισμός της αξίας της εταιρικής μερίδας, στα 300€, ποσό που αποκλείει μεγάλη μερίδα των δημοτών από το να εγγραφούν ως μέλη, ιδίως σε αυτή την οικονομική συγκυρία;
 12. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν για αλλαγή του ποσού εταιρικής μερίδας και για δημόσια πρόσκληση εγγραφής μελών με βάση το αρχικό καταστατικό που δεν αποκλείει δημότες ώστε να γίνει πράξη η δήλωση του πρωθυπουργού, ότι αναμένει σύντομα να είναι μέλη της ενεργειακής κοινότητας, όλοι οι δημότες της Χάλκης;

Η ερωτώσα βουλευτής

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα