Σύμφωνα με τον σχεδιασμό για το 2021 θα αναβαθμιστεί  το υφιστάμενο ακτοπλοϊκό δίκτυο, με τον παράλληλο εκσυγχρονισμό του ακτοπλοϊκού στόλου

Η στήριξη σε πρώτη φάση και η αναβάθμιση της ακτοπλοΐας σε δεύτερο χρόνο είναι στόχος της κυβέρνησης μέσω του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  Η μείωση τζίρου κατά 300 εκατομμύρια ευρώ και οι ζημιές ύψους 100 εκατομμυρίων είναι τα έως τώρα γνωστά.

Η επιβατική κίνηση τους θερινούς μήνες παρουσίασε τεράστια πτώση, 57% τον Ιούνιο, 47 % τον Ιούλιο και 36% τον Αύγουστο. Πολύ μεγαλύτερα, 85% – 90% ήταν τα ποσοστά μείωσης την περίοδο Μαρτίου – Μάιου”.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό για το 2021 θα αναβαθμιστεί  το υφιστάμενο ακτοπλοϊκό δίκτυο, με τον παράλληλο εκσυγχρονισμό του ακτοπλοϊκού στόλου, με γνώμονα πάντα τα σύγχρονα μεταφορικά δεδομένα και την υποχρεωτική προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της διεθνούς περιβαλλοντικής νομοθεσίας από το 2020 και μετά.

Στην κατεύθυνση αυτή προωθείται η δημιουργία Ταμείου για την Αναβάθμιση του στόλου πλοίων θαλασσίων ενδομεταφορών και προσαρμογή στα νέα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά δεδομένα, συνεργασία με το Ναυτικό Επιμελητήριο και Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας.

Στόχος είναι η διασφάλιση της συνοχής του νησιωτικού χώρου, με εξορθολογισμό του συστήματος διαχείρισης άγονων γραμμών, αλλά και η αναβάθμιση της διαχείρισης του δικτύου θαλάσσιων συγκοινωνιών με νέα μέσα και τεχνολογίες. Ακριβώς γι’ αυτό προωθούμε τη δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δικτύου θαλάσσιων συγκοινωνιών και την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων παρακολούθησης απόπλου – κατάπλου πλοίων, κίνησης επιβατών και οχημάτων.

Επιπλέον όσο αφορά τους ναυτικούς το ΥΝΑ έχει στα σκαριά τα εξής μέτρα: 

Υποβολή και Έγκριση Ειδικού Καθεστώτος στο πλαίσιο του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για την υλοποίηση δέσμης μέτρων στήριξης Ακτοπλοΐας για την αντιμετώπιση συνεπειών Covid-19
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης επιχειρήσεων ακτοπλοΐας που επλήγησαν λόγω COVID με προστασία ναυτικής εργασίας και διασφάλισης βιωσιμότητας επιχειρήσεων (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)
Ενισχυμένη Χρηματοδότηση Αγόνων Γραμμών έτους 2021

Τι έχει λάβει ως τώρα ο κλάδος της ακτοπλοΐας

– Η χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέσω του ΥΝΑΝΠ ια τις έκτακτες συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας λόγω του covid-19 ανέρχεται περίπου στα 55 εκατ. ευρώ.

– Για την προστασία της ναυτικής εργασίας και τη στήριξη της απασχολησιμότητας των ναυτικών, μέσω του Οίκου Ναύτου κατανεμήθηκαν πόροι συνολικού ύψους 4.827.200,00 ευρώ για την καταβολή αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού και συγκεκριμένα ελήφθησαν τα εξής μέτρα:

α) Θεσμοθετήθηκε άμεσα η αποζημίωση των 800,00 ευρώ για την αρχική αναστολή σύμβασης ναυτολόγησης για 2.374 δικαιούχους ναυτικούς και καταβλήθηκε συνολικό ποσό ύψους 1.899.200,00 ευρώ

β) Παρατάθηκε η αναστολή εργασίας η οποία αποζημιώθηκε με 534,00 ευρώ σε 1.089 δικαιούχους ναυτικούς και καταβλήθηκε συνολικό ποσό ύψους 492.223,40 ευρώ.

γ) Ως έκτακτη επιδότηση ανεργίας, καταβλήθηκε σε 2.378 δικαιούχους (έως και το μήνα Σεπτέμβριο) συνολικό ποσό ύψους 582.084,92 ευρώ

– Σε συνεργασία με το ΝΑΤ και τα συναρμόδια Υπουργεία, διατέθηκαν 6.202.888,00 ευρώ για την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου για την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των εν ενεργεία ναυτικών που απασχολούνταν στον κλάδο της ακτοπλοίας.

Το μέτρο αυτό αναμένεται να παραταθεί έως τέλος Δεκεμβρίου, παρέχοντας πρόσθετη οικονομική ενίσχυση στις ακτοπλοϊκές εταιρίες, μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη και παράλληλα διασφαλίζοντας ανοικτά ναυτολόγια και απασχόληση ναυτικών.

 584 total views,  2 views today