Ανανέωση:

Σε σοβαρές καταγγελίες προέβη σήμερα μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του Συλλόγου Περιβάλλοντος κ. Δημήτρης Γρηγοριάδης αναφορικά με την κατάσταση στους βιολογικούς Ρόδου και Κρεμαστής.

Όπως δήλωσε η διοίκηση του Συλλόγου Περιβάλλοντος ζητά από τη ΔΕΥΑ Ρόδου και το Τμήμα Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου να γνωστοποιήσουν τις μετρήσεις που έχει διενεργήσει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης, κατά το τελευταίο έτος και ιδιαίτερα μετά τη διαπίστωση της πλημμελούς λειτουργίας των ΕΕΛ Κρεμαστής και Ρόδου

«Πιστεύουμε ότι δεν έχουν γίνει μετρήσεις. Αν όμως έχουν γίνει τότε θα πρέπει να κοινοποιηθούν. Στην αντίθετη περίπτωση να γίνουν εκ νέου μετρήσεις και στις δύο
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και να εφαρμοσθούν τα προβλεπόμενα από το Νόμο», είπε ο κ. Γρηγοριάδης.

Η διοίκηση του Συλλόγου Περιβάλλοντος ζητά ακόμη να κοινοποιηθούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος και τα αποτελέσματα των μετρήσεων για την ποιότητα του νερού.

«Πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα και από τους μετρήσεις για την ποιότητα του νερού. Για να γνωρίζουμε και τι καταναλώνουμε», δήλωσε ο κ. Γρηγοριάδης.
Το θέμα αυτό είναι ένα από αυτά που θα συζητηθούν σε συνάντηση που θα έχει άμεσα η διοίκηση του Συλλόγου Περιβάλλοντος με το νέο δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη.

Στην σχετική επιστολή που εστάλη στη ΔΕΥΑ Ρόδου και στο τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας αναφέρονται τα ακόλουθα:

Μετά τους ελέγχους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι κοινοποιήθηκαν υπηρεσιακώς με τα ανωτέρω σχετικά, διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) στην Κρεμαστή και στην περιοχή Βόδι Ρόδου είναι πλημμελής.

Εξάλλου, έχει παρατηρηθεί στην Περιοχή Καλλιθέας, στο ύψος της εισόδου στις Πηγές Καλλιθέας, υπερχείλιση φρεατίου με αποτέλεσμα τα λύματα να τρέχουν στην άκρη της επαρχιακής οδού. Επίσης στην περιοχή της Κρεμαστής ιδιαίτερα, αλλά και του Φαληρακίου, έχει παρατηρηθεί αυξημένη παρουσία φυτικών οργανισμών στη θάλασσα, που πιθανώς να σχετίζεται με το επικίνδυνο φαινόμενο του ευτροφισμού.

Η ΔΕΥΑ Ρόδου έχει την ευθύνη λειτουργίας των εγκαταστάσεων ΒΙΟΚΑ αλλά και των δικτύων αποχέτευσης που οδηγούν σε αυτές και φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σε αυτές (Υπουργική Απόφαση με ΑΠ οικ. 32074/27-06-2016).

Επίσης οφείλει να υποβάλλει τις εργαστηριακές μετρήσεις της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες Υγείας και Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας πράγμα που όπως φαίνεται από τις εκθέσεις ελέγχου, δεν συμβαίνει.

Από την άλλη πλευρά, όπως προκύπτει από τις εργαστηριακές εξετάσεις από το Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Ρόδου, υπάρχουν υπερβάσεις των τιμών των ορίων διάθεσης σε δείκτες, όπως το απαιτούμενο οξυγόνο (BOD), το χημικά επεξεργασμένο οξυγόνο (COD)και τα Ολικά Αιωρούμενα Στερεά (TSS), όπως αυτά προβλέπονται από τον περιβαλλοντικό όρο της παραγράφου 3.2 της με Α.Π. οικ 32074/27-06-2016 Υπουργικής Απόφασης.

Με βάση τα ανωτέρω, ο Σύλλογος μας με απόφαση του ΔΣ πανέρχεται για πολλοστή φορά στο θέμα και ζητάει:

1. Από τη ΔΕΥΑ Ρόδου και το Τμήμα Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου, στις οποίες αποστέλλεται το παρόν, να γνωστοποιήσουν τις μετρήσεις που έχει διενεργήσει η ΔΕΥΑ κατά το τελευταίο έτος και ιδιαίτερα μετά τη διαπίστωση της πλημμελούς λειτουργίας των ΕΕΛ Κρεμαστής και Ρόδου

2. Από τη ΔΕΥΑ να διενεργήσει έλεγχο και να γνωστοποιήσει τους λόγους της παρουσίας λυμάτων στην Περιοχή των Πηγών Καλλιθέας

3. Σε περίπτωση που η ΔΕΥΑ Ρόδου αρνηθεί να προσκομίσει ή δεν έχει διενεργήσει ανάλογες μετρήσεις, το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το τμήμα Χημικών Υπηρεσιών να προχωρήσει σε εκ νέου μετρήσεις στις δύο εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα από το Νόμο.

 112 total views,  2 views today