Νέα Πολιτεία ονομάζεται η κίνηση που έχει ήδη ετοιμασθεί στη Ρόδο για να ασχοληθεί με κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά, πολιτικά και οικονομικά θέματα.

Η κίνηση θα έχει μέλη πολίτες διαφόρων επαγγελμάτων και μόρφωσης και θα στοχεύει στην προώθηση λύσεων, στην ανάπτυξη προβληματισμού και στη δημιουργία συνθηκών για να βρεθούν νέα μοντέλα καλυτέρευσης της καθημερινότητας, με τις νέες τεχνολογίες αλλά και με κλασικές μεθόδους και θεωρίες.

Ο νέος φορέας, ένας σύλλογος που γίνεται από Ροδίτες, θα ξεκινήσει τη δράση του σύντομα με δημόσιες παρεμβάσεις και εκδηλώσεις. Θα ασκεί κριτική, θα εκφράζει άποψη και θα προτείνει. Αυτό το τρίπτυχο δραστηριότητας είναι ήδη έτοιμο για την οριστική υλοποίηση, σύμφωνα με τους επικεφαλής αυτής της «Νέας Πολιτείας»…

 1,609 total views,  2 views today