Αίτηση για την χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή Διθέσιου Νηπιαγωγείου Αλίντων Δήμου Λέρου» απέστειλαν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οι υπηρεσίες του Δήμου μας με εντολή του Δημάρχου κ. Μιχάλη Κόλια, βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3274/20-09-2019 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα ’’Νότιο Αιγαίο’’, Άξονας Προτεραιότητας 3 με τίτλο «Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Πιο συγκεκριμένα, την μελέτη του έργου καθώς και το υπό έγκριση κτηριολογικό πρόγραμμα, σχέδιο διακήρυξης και περίληψης διακήρυξης συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέρου, ενώ η νέα σχολική μονάδα προτείνεται να κατασκευαστεί σε οικόπεδο που ιδιοκτησιακά ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (πλησίον Δημοτικού Σχολείου Αλίντων).

Το έργο κρίνεται απαραίτητο διότι ο ευρύτερος οικισμός των Αλίντων (Άλιντα – Καμάρα – Κόκκαλη – Μπλεφούτη – Γούρνα) έχει αριθμητικά μεγάλο πληθυσμό μαθητών και το υφιστάμενο νηπιαγωγείο δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τις ανάγκες της περιοχής.

 146 total views,  2 views today