Ανανέωση:

Με απόφαση του υφυπουργού Τουρισμού Μάνου Κόνσολα προσδιορίστηκε η έναρξη του έτους κατάρτισης 2019-2020 για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού, την Τρίτη 29 Οκτωβρίου.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων κατάρτισης διαμορφώνονται ως εξής: Έναρξη Α΄ και Γ΄ εξαμήνου 29.10.2019, Λήξη Α΄ και Γ΄ εξαμήνου 07.02.2020, Έναρξη Β’ και Δ’ εξαμήνου 10. 02. 2020, Λήξη Β’ και Δ’ εξαμήνου 29.05.2020, Έναρξη πρακτικής άσκησης 08.06.2020.

Η κατάρτιση κάθε εξαμήνου θεωρείται πλήρης, όταν έχουν συμπληρωθεί οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα σπουδών ώρες, ανά ειδικότητα. Με ευθύνη του Διευθυντή του ΙΕΚ καταρτίζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ανά εξάμηνο και ειδικότητα, καθορίζονται οι ημερομηνίες τελικών εξετάσεων ανά εξάμηνο, ενώ σε περιπτώσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν ώρες κατάρτισης για οποιονδήποτε λόγο, αυτές αναπληρώνονται με αύξηση των ωρών του ημερήσιου ή εβδομαδιαίου προγράμματος, εντός της διάρκειας του εξαμήνου κατάρτισης.

 98 total views,  6 views today