Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την Δευτέρα 25/02/ 2019, στις 18:30 μ.μ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) :

  1. Έγκριση ή μη διεξαγωγής ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.
  2. 2. Διαγραφή τελών νεκροταφείου 2005 – 2011.

 456 total views,  2 views today