Ανανέωση:

Σχετικά με τη σύλληψη αλλοδαπού για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα στην Κω, μεσημβρινές ώρες χθες, γνωρίζεται ότι οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι, σύμφωνα με έγγραφο του Τελωνείου Κω, ανέρχονται στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων δεκαεπτά ευρώ και ογδόντα τριών  λεπτών  (2.917, 83€).
Επίσης, σχετικά με τη σύλληψη αλλοδαπού για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα στην Κω, μεσημβρινές ώρες χθες, γνωρίζεται ότι οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι, σύμφωνα με έγγραφο του Τελωνείου Κω, ανέρχονται στο ποσό των  τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών  (486,24€).

 124 total views,  2 views today