Η Δημοτική αρχή Λέρου συνεχίζοντας τις προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό του στόλου οχημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας, προχώρησε στην προμήθεια οχημάτων, συμμετέχοντας σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα με μηδέν κόστος για το Δήμο.

Ο Δήμος Λέρου έχει προμηθευτεί τα κάτωθι οχήματα:
• Ένα απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κμ (m3) με γερανό συνολικού κόστους 210. 800,00 με ΦΠΑ.
• Προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2 κμ (m3) συνολικής δαπάνης 149.175,00 ευρώ με ΦΠΑ.
• Δύο ανατρεπόμενα φορτηγά ωφέλιμου φορτίου 3700kg και 1500kg αντίστοιχα., συνολικής δαπάνης 99.216,00 ευρώ με ΦΠΑ.
• Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου εκσκαφέα με
συνοδευτικό εξοπλισμό συνολικής δαπάνης 127,647,00 ευρώ με ΦΠΑ.
“Αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας ,επενδύουμε στην τεχνολογία για ένα Δήμο πιο σύγχρονο τιμώντας την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας.
Όλα αυτά οφείλονται στον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, στην ορθή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και την αποτελεσματική συνεργασία όλων των εργαζομένων των υπηρεσιών του Δήμου μας τους οποίους και ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί την προσπάθεια”, δηλώνει ο Δήμαρχος Μιχάλης Κόλιας.

 412 total views,  2 views today