Τοποθετήθηκαν σήμερα και αναλαμβάνουν καθήκοντα οι επιλεγέντες 116 προσωρινοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή του άρθρου 30 του νόμου 4713/2020.

Η αντικατάσταση των μέχρι τώρα υπηρετούντων Διευθυντών Εκπαίδευσης κρίθηκε αναγκαία, καθώς η θητεία τους έχει λήξει από τις 31/7/2018, ο νόμος βάσει του οποίου έχουν επιλεγεί έχει κριθεί αντισυνταγματικός και οι τοποθετήσεις ορισμένων εξ αυτών έχουν ήδη ακυρωθεί.

Για το Νομό Δωδεκανήσου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αναλαμβάνει ο κ. Χαράλαμπος Ψαράς, ενώ στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παραμένει ο κ. Ιωάννης Παπαδομαρκάκης.

 2,882 total views,  2 views today