Από το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου εκδόθηκε η ανακοίνωση ως προς την παράταση αναστολής στους κλάδους του Τουρισμού κι Επισιτισμού για το μήνα Οκτώβριο, με διευκρινήσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές, την επιδότηση ανεργίας κλπ.

Οι εργαζόμενοι κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας σύμφωνα με το Άρθρο 32 του Τεύχους A’ ΦΕΚ 104/30.05.2020 ήταν δικαιούχοι αναστολής σύμβασης και αποζημίωσης ειδικού σκοπού από 1.6.2020 έως 30.9.2020.

Σύμφωνα με το Άρθρο 19, Τεύχους Α’ ΦΕΚ 177/15.09.2020, ισχύει παράταση αναστολής για τον Οκτώβριο για τους εργαζόμενους (που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση του ΦΕΚ) των ιδιωτικών επιχειρήσεων που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού – επισιτισμού και λοιπών κλάδων που πλήττονται σημαντικά τον μήνα Οκτώβριο. Οι παραπάνω επιχειρήσεις δύνανται να θέσουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους και για τον μήνα Οκτώβριο 2020 και αυτοί να λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Για τις ασφαλιστικές εισφορές του χρονικού διαστήματος σε αναστολή σύμφωνα με το Άρθρο 3, Τεύχους Β’ ΦΕΚ 3765/07.09.2020 ισχύουν τα παρακάτω:

  1. Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που επαναλειτούργησαν, για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις τους ήταν σε αναστολή, οι ασφαλιστικές εισφορές θα καλυφτούν από το κράτος.
  2. Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που δεν επαναλειτούργησαν για όλο το διάστημα από 1.6.2020 έως 30.9.2020 ή μέρος αυτού και πάλι βαρύνουν το κράτος. Για κάθε μήνα αναστολής, ο εργαζόμενος θα έχει ασφάλιση για 25 ημερομίσθια και με το ίδιο πακέτο κάλυψης που είχε ασφαλιστεί στην μισθολογική περίοδο 2019. Ως τελική ημερομηνία καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών έχει δοθεί ή  31η Δεκεμβρίου 2020.

Σε ότι αφορά την επιδότηση ανεργίας

  1. Όσοι εργάστηκαν φέτος εποχιακά σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα σύμφωνα με το Άρθρο 17, Τεύχους Α’ ΦΕΚ 177/15.09.2020 για να τους χορηγηθεί τακτικό επίδομα ανεργίας κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2020, αρκούν πενήντα ημέρες εργασίας.
  2. Όσοι εργαζόμενοι λάμβαναν αποζημίωσης ειδικού σκοπού με μονομερή αναστολή για όλο το διάστημα από 1.6.2020 – 30.9.2020 (γιατί οι επιχειρήσεις που εργάστηκαν το 2019 δεν επαναλειτούργησαν φέτος) σύμφωνα με το Άρθρο 3, Τεύχους Β’ ΦΕΚ 3765/07.09.2020, μετά την 1.10.2020 θεωρούνται δικαιούχοι του εποχικού επιδόματος ανεργίας. Με σχετικό έγγραφο που θα αποστέλλει από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στον Ο.Α.Ε.Δ. οι παραπάνω εργαζόμενοι θεωρείται ότι έχουν απολυθεί αυτοδικαίως και χωρίς κάποια ενέργεια θα ενταχτούν αυτόματα στο επίδομα ανεργίας εποχιακά εργαζόμενων.

Τέλος, το Σωματείο μας σκοπεύει με σχετική επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία να ζητήσει διευκρινήσεις για περιπτώσεις που δεν είναι σαφείς από τα ήδη υπάρχοντα ΦΕΚ.

 3,469 total views,  2 views today