Καλά δείχνει μέχρι στιγμής να εξελίσσεται ο θαλάσσιος τουρισμός.για τη Ρόδο.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που παραθέτει ο προιστάμενος του τμήματος ελέγχου στο τουριστικό λιμάνι κ. Παναγιώτης Ντόκος.

Συγκεκριμένα το πεντάμηνο από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο πραγματοποιήθηκαν 43 κατάπλοι κρουαζιεροπλοίων και ήρθαν 55.685 τουρίστες της μιας ημέρας.


Το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2018 είχαν πραγματοποιηθεί 41 κατάπλοι κρουαζιεροπλοίων και αφίχθησαν 45.563 τουρίστες.

Αυτό σημαίνει ότι η κίνηση σε ότι αφορά το θαλάσσιο τουρισμό το πεντάμενο από τον Ιανουάριο εως τον Μάιο σημείωσε αύξηση σε ποσοστό 18,2%.

Τον Μάιο πραγματοποιήθηκαν 25 κατάπλοι και αφίχθησαν 32.779 τουρίστες της μιας ημέρας με τα κρουαζιερόπλοια.

Τον Μάιο του 2018 είχαν πραγματοποιηθεί πάλι 25 κατάπλοι αλλά είχαν αφιχθεί 30.129 τουρίστες.