Προβλήματα ανακύπτουν συνεχώς από το νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση

937

Ένα νέο πρόβλημα που δημιουργείται από το νέο σύστημα μοριοδότησης και διορισμών στην εκπαίδευση αναδεικνύει με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Το νέο πρόβλημα συνδέεται με την αδυναμία μοριοδότησης της κατηγορίας εκπαιδευτικών ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, για την επιμόρφωση στο αντικείμενό τους.

Οι συγκεκριμένοι, έχουν αποκτήσει πτυχία στο πλαίσιο της επιμόρφωσής τους από ωδεία τα οποία, όμως, είναι πιστοποιημένα από το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι από το Υπουργείο Παιδείας και έχει ως αποτέλεσμα να αποκλείονται από τη μοριοδότηση.

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι το Υπουργείο θα πρέπει να δώσει άμεση λύση σε αυτό το πρόβλημα, δημιουργώντας ένα ενιαίο και κρατικό πλαίσιο πιστοποίησης μουσικών σπουδών.

To  πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα είναι το ακόλουθο:

Κύριε Υπουργέ,

Το νέο σύστημα μοριοδότησης για τις προσλήψεις στον τομέα της εκπαίδευσης, όσο περνάει ο καιρός, αναδεικνύει περισσότερες στρεβλώσεις.

Μια ακόμα χαρακτηριστική περίπτωση είναι η αδυναμία μοριοδότησης της κατηγορίας εκπαιδευτικών ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, για την επιμόρφωση στο αντικείμενο τους.

Στα πεδία μοριοδότησης, σύμφωνα με το νέο σύστημα, περιλαμβάνεται και μοριοδοτείται με δύο μονάδες η επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών.

Για τον κλάδο όμως εκπαιδευτικών ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, αυτό δεν μπορεί να γίνει αφού έχουν αποκτήσει πτυχία στο πλαίσιο της επιμόρφωσης τους από ωδεία τα οποία, όμως, είναι πιστοποιημένα από το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι από το Υπουργείο Παιδείας.

Με αυτό τον τρόπο αποκλείονται από τη μοριοδότηση.

Η Πολιτεία θα πρέπει να δώσει άμεση λύση σε αυτό το πρόβλημα, δημιουργώντας ένα ενιαίο και κρατικό πλαίσιο πιστοποίησης μουσικών σπουδών.

 

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

 

  1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για να αντιμετωπιστεί η άνιση αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κλάδου.

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου