Η λειτουργία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο που καθορίζει ο « Κλεισθένης» καθώς και η επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δήμο Ρόδου.

Συμμετείχαν οι προϊστάμενοι των Τεχνικών, Οικονομικών, Νομικών Υπηρεσιών του Ληξιαρχείου, οι δημοτικοί σύμβουλοι Κώστας Ταρασλιάς, Στέφανος Δράκος και Γιάννης Ιατρίδης.

Επίσης έλαβαν μέρος και οι προϊστάμενοι, αρμόδιοι για θέματα καθημερινότητας στις δημοτικές ενότητες Καμείρου και Αφάντου.

Από τη συζήτηση που έγινε κρίθηκε απαραίτητη η διοργάνωση ημερίδας προκειμένου οι αυτοδιοικητικοί να ενημερωθούν καλύτερα, για τη λειτουργία των τοπικών ενοτήτων στα πλαίσια του « Κλεισθένη»

Την ευθύνη για τη διοργάνωση της ημερίδας θα έχουν οι κκ. Κώστας Ταρασλιάς και Γιάννης Ιατρίδης.

Για τη λήψη των οριστικών αποφάσεων θα πραγματοποιηθεί ακόμη μια σύσκεψη στο Δήμο Ρόδου.

 132 total views,  2 views today