Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για τις «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της Δωδεκανήσου», του επιχειρησιακού προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» το οποίο διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α, η υποβληθείσα πρόταση του Δήμου Χάλκης με τίτλο «προμήθεια πλωτής εξέδρας με σταθμούς παροχών», κρίθηκε ως αποδεκτή προς ένταξη με 100% χρηματοδότηση.

“Η Νέα Δημοτική Αρχή Χάλκης αποδεικνύει έμπρακτα πως με μεράκι και σοβαρή δομημένη προσπάθεια, χρήσιμα έργα για το νησί όπως η προμήθεια πλωτής εξέδρας μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.
Κάθε καινούρια ημέρα αποτελεί μια νέα ομαδική δημιουργική ευκαιρία με μοναδικό σκοπό να βοηθήσει την τοπική οικονομική ανάπτυξη και την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων”, αναφέρει ο Δήμαρχος Χάλκης Άγγελος Φραγκάκης.

 1,111 total views,  2 views today