Η ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Ρόδου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μαθητείας σε εκπαιδευτικό προσωπικό καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν έως και τη Δευτέρα 25 Ιουνίου αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2018-2019.

 194 total views,  2 views today