Μια σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, για να βρεθεί λύση στο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν Έλληνες, κάτοικοι του εξωτερικού, από τις υπέρμετρες επιβαρύνσεις από τα πρόστιμα και προσαυξήσεις για αποδοχές ή συντάξεις που  αφορούν στα έτη από 2015 έως το 2019.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου τονίζει ότι η βούληση που έχει εκφραστεί από την κυβέρνηση για να διευκολύνονται όλοι οι φορολογούμενοι στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, πρέπει να έχει εφαρμογή και σε αυτή την περίπτωση με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του εξωτερικού.

Ο Μάνος Κόνσολας ζητά να δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους η δυνατότητα να υποβάλλουν  τροποποιητικές ή αρχικές δηλώσεις, χρεωστικές ή μηδενικές, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή, χωρίς να επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι,  προσαυξήσεις, αυτοτελή πρόστιμα ή άλλες διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις, εφόσον η  υποβολή των δηλώσεων πραγματοποιηθεί έως 31/12/2021.

Επισημαίνει ότι η νομοθετική αυτή ρύθμιση δίνει διέξοδο σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει να καταβάλουν, πέραν του κύριου φόρου, δυσανάλογα μεγάλες προσαυξήσεις που αγγίζουν σε αρκετές  περιπτώσεις το 60% του κύριου φόρου, αλλά και πρόστιμα.

Η σχετική πρόταση του κ. Κόνσολα, κατατέθηκε με τη μορφή ερώτησης προς το Υπουργείο Οικονομικών.

Το  πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα είναι το ακόλουθο:

Κύριε Υπουργέ,

Έλληνες, κάτοικοι του εξωτερικού, αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα που έγκειται στις υπέρμετρες επιβαρύνσεις από πρόστιμα και προσαυξήσεις για αποδοχές ή συντάξεις που σύμφωνα με τις βεβαιώσεις  αποδοχών αφορούν στα έτη από 2015 (για το οποίο είχαν υποχρέωση υποβολής  δήλωσης έως 31/12/2016) έως και το έτος 2019 (για το οποίο είχαν υποχρέωση  υποβολής έως 31/12/2020).

Η πρόθεση και η βούληση που έχει εκφραστεί από την κυβέρνηση για να διευκολύνονται όλοι οι φορολογούμενοι στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, πρέπει να έχει εφαρμογή και σε αυτή την περίπτωση με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του εξωτερικού.

Σε πολλές, μάλιστα, περιπτώσεις, οι βεβαιώσεις αποδοχών αναδρομικών των  εργαζομένων και των συνταξιούχων που εκδίδουν – αναρτούν οι φορείς, μπορεί να  εκδίδονται σε χρόνο μεταγενέστερο της υποβολής της δήλωσης και να μην έχουν λάβει  γνώση οι υπόχρεοι, οι οποίοι ως επί το πλείστον είναι συνταξιούχοι.

Κάποιοι, μάλιστα, από αυτούς, δεν έχουν εξοικείωση με το διαδίκτυο και λόγω και των  περιοριστικών μέτρων που ίσχυαν κατά περιόδους τα δύο προηγούμενα χρόνια, δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως αφού όλες οι  διαδικασίες (δηλώσεις, κοινοποιήσεις κ.λπ.) γίνονται ηλεκτρονικά.

Θα πρέπει να δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους η δυνατότητα να υποβάλλουν  τροποποιητικές ή αρχικές δηλώσεις, χρεωστικές ή μηδενικές, ανεξαρτήτως αν  προκύπτει φόρος για καταβολή, χωρίς να επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι,  προσαυξήσεις, αυτοτελή πρόστιμα ή άλλες διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις, εφόσον η  υποβολή των δηλώσεων πραγματοποιηθεί έως 31/12/2021.

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη αφού στοχεύει στο να δώσει  διέξοδο σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι καλούνται εν μέσω της δυσχερής  οικονομικής συγκυρίας που επιδεινώθηκε και λόγω της πανδημίας, να καταβάλουν,  πέραν του κύριου φόρου, δυσανάλογα μεγάλες προσαυξήσεις που αγγίζουν σε αρκετές  περιπτώσεις το 60% του κύριου φόρου, καθώς και το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου  54 του ΚΦΔ.

 

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κάτοικοι του εξωτερικού (ως επί το πλείστον συνταξιούχοι) και αν προτίθεται να προχωρήσει σε νομοθετική παρέμβαση για να διευκολυνθούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους χωρίς να επιβαρύνονται με υπέρογκες προσαυξήσεις και πρόστιμα για αναδρομικές αποδοχές ή συντάξεις που σύμφωνα με τις βεβαιώσεις αποδοχών αφορούν στα έτη από 2015 έως το 2019, με τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης με συγκεκριμένη χρονική προθεσμία.

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου

 

 

 174 total views,  4 views today