Öùôü áñ÷åßïõ áðü óõììåôï÷Þ ôçò Êáôåñéíáò Óáêåëáñïðïýëïõ óå çìåñßäá ìå èÝìá "Ðþò íá áíáèåùñÞóïõìå ôï Óýíôáãìá;", ÐÝìðôç 18 Ïêôùâñßïõ 2018. Ç Áéêáôåñßíç Óáêåëëáñïðïýëïõ åßíáé ç ðñüôáóç ôïõ ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç ãéá ôçí èÝóç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò . (EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ)

Ανανέωση:

Επίτιμη δημότης Αγαθονησίου και Λειψών θα αναγορευτεί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, που επισκέπτεται σήμερα τα Δωδεκάνησα.

Η επίσκεψη της Προέδρου έχει υψηλό συμβολισμό, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλη ένταση με την Τουρκία.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψής της ΠτΔ το Εθνικό Φυλάκιο Αγαθονησίου και η κανονιοφόρος «ΚΡΑΤΑΙΟΣ».

Στους Λειψούς θα πραγματοποιήσει επίσκεψη σε παραγωγικές μονάδες του νησιού, θα έχει συνάντηση με τις τοπικές αρχές και τα παιδιά του σχολείου στο γήπεδο, στις 3 το μεσημέρι θα επισκεφθεί το σκάφος “Aegean Explorer” του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» και αμέσως μετά θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο και τους τοπικούς φορείς στην πλατεία των Λειψών.

Μιλώντας στον sky η Διευθύντρια του Ινστιτούτου “Αρχιπέλαγος” Αναστασία Μήλου αναφέρθηκε στη συνάντηση εργασίας που θα έχει σε λίγη ώρα με την ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου και το ενδιαφέρον που η ίδια επέδειξε να επισκεφθεί το αλιευτικό καταφύγιο του νησιού, ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας της θάλασσας και οικολογίας. “Η αγωνία που θέλουμε να μεταφέρουμε είναι ότι η καταστροφική πορεία της θάλασσας πρέπει να σταματήσει πριν να είναι πολύ αργά και η ευθύνη είναι σε όλους μας”, τόνισε σχετικά η κυρία Μήλου.

 

 342 total views,  2 views today