Στις 15 Οκτωβρίου ανοίγει η Σχολή Δυτών στην Κάλυμνο

399

Δημοσιεύτηκε από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η προκήρυξη της λειτουργίας της Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο.

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων ορίζεται η 15 Οκτωβρίου  2018. Η διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή για την απόκτηση του πτυχίου είναι 40 εργάσιμες ημέρες και θα φοιτήσουν σε αυτή την εκπαιδευτική περίοδο συνολικά 40 σπουδαστές.

Απ’ αυτούς οι 20 θα εκπαιδευτούν ως δύτες, 15 ως επιτηρητές και 5 ως Κυβερνήτες.

Οι υποψήφιοι Δύτες πρέπει να έχουν ηλικία μεγαλύτερη  των 18 ετών και μέχρι 35 ετών, ενώ οι υποψήφιοι Κυβερνήτες ή Επιτηρητές άνω των 21 ετών.

Οι αιτήσεις εγγραφής των ενδιαφερομένων, πρέπει να σταλούν στο Λιμεναρχείο Καλύμνου μέσω οποιασδήποτε Λιμενικής  Αρχής.