Στις 27 Ιουλίου , 10 Σύλλογοι μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, Διοικητικού Προσωπικού και Φοιτητών, αλλά και μεμονωμένα πρόσωπα που ανήκουν στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα, άσκησαν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της Προκήρυξης για την πρόσληψη 1030 Ειδικών Φρουρών που προορίζονται να στελεχώσουν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακή Αστυνομία), στρεφόμενοι κατά της συνταγματικότητας της ίδρυσης και λειτουργίας του ίδιου του Σώματος αυτού.

«Θεωρούμε ότι η συγκρότηση και λειτουργία του Σώματος αυτού με τους όρους που προβλέπει ο ιδρυτικός του νόμος, παραβιάζει το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων (άρθρο 16 παρ. 5 Σ), αλλά και σειρά άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν οι ακόλουθοι  σύλλογοι Διδακτικού Προσωπικού σε ΑΕΙ μεταξύ των οποίων και του Πανεπιστημίου Αιγαίου:

1. Σύλλογος Διδακτικού Προσωπικού Ε.Μ.Π.
2. Σύλλογος Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού Παντείου
3  Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Πατρών
4. Ενιαίος Σύλλογος Διδασκόντων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
5. Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
6. Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Αιγαίου
7. Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ΠΑ.Δ.Α.,
8. Σύλλογος Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.Μ.Π.
9. Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Ε.Μ.Π.
10.Σύλλογος Φοιτητών Παντείου

 

 176 total views,  2 views today