Συνεδριάζει σήμερα με τηλεδιάσκεψη το δημοτικό συμβούλιο Πάτμου

215

Για σήμερα Τετάρτη 11  Αυγούστου  και ώρα 15.00 έχει προγραμματιστεί η  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου  με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων :

1.- Τροποποίηση   Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Πάτμου (προηγούμενη απόφαση ΔΣ 51/2021 ΑΔΑ 9ΓΘΞΩΞΦ-ΝΨΖ)

2.- Τροποποίηση Κανονισμού Κυκλοφορίας (αστ.διάταξη) Δήμου Πάτμου

3.- Έγκριση χορήγησης  άδειας παράτασης ωραρίου μουσικών οργάνων

4.-Περί έγκρισης εισόδου-εξόδου για την σύνδεση με την δημοτική οδό του υπό ίδρυση Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων με πλυντήριο κ’ Εμπορικά Καταστήματα με επωνυμία «ΑΡΓΩ ΑΕ Ελληνική Ανώνυμος Εταιρεία Πετρελαιοειδών»

5.-4η Αναμόρφωση προυπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Πάτμου έτους 2021.